Autoškola Domažlice

Rohova 218, Domažlice
Telefon: 606 300 668
Share to Facebook 

Jsme první soukromá autoškola na Domažlicku. Dnes s více než 20ti letou tradicí a s více než 7000 úspěšnými absolventy. Autoškola, ve které pracovali vždy zkušení učitelé se zkušenostmi s výukou a výcvikem žáků, což platí i nadále. Autoškola, kde nepoužíváme k výcviku trenažéry, o kterých si myslíme, že nemohou nikdy v sebelepším provedení nahradit jízdu se skutečným vozidlem pod dohledem vyučujícího. V neposlední řadě se snažíme udržovat náš vozový park pokud možno s vozidly, které odpovídají moderním trendům a splňují veškeré bezpečnostní požadavky, kladené na současná vozidla. O tom svědčí to, že jsme obměnili již 26 osobních automobilů, 2 nákladní automobily a 8 motocyklů. V roce 1996 jsme vybudovali novou budovu s garážemi a učebnou, zařízenou pro potřeby výuky autoškoly. A v tomto přístupu budeme stále pokračovat.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.